Zdjęcie: pacjent z łuszczycowym zapaleniem stawów - leczenie biologiczne

← Powrót: Łuszczyca - zdjęcia

Pacjent z łuszczycą i łuszczycowym zapaleniem stawów przed i 8 tygodni po rozpoczęciu leczenia biologicznego infliksymabem
Pacjent z łuszczycowym zapaleniem stawów przed i 8 tygodni po rozpoczęciu leczenia biologicznego

← Powrót: Łuszczyca - zdjęcia